Všeobecné zmluvné podmienky CK Waldtour

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie Waldtour

Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) účasti na zájazdoch

cestovnej kancelárie Waldtour

 

sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované spoločnosťou Waldtour CK, s.r.o. VZP cestovnej kancelárie Waldtour sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstarávaní zájazdu, ktorú cestovná kancelária Waldtour uzatvára s objednávateľom zájazdu. Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníkov.

 

Prosíme Vás, aby ste sa podrobne oboznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami uvedenými v našom katalógu a ostaných ponukových materiáloch. Podpisom zmluvy potvrdzujete, že sú Vám tieto informácie a podmienky známe, uznávate ich a súhlasíte s nimi.

 

Stiahnúť všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK Waldtour