Tadžikistan

Detail štátu

Tadžikistan Tadžikistan - transparent

Hlavné mesto: Duşanbey - Dušanbe
Veľké mestá: Khujand, Kulob, Kurgontepa
Počet obyvateľov: 7 211 884
Rozloha v km2: 143 100
Mena: Tadžický Rubeľ
Jazyky: tadžický, ruský

Tadžikistan:

je hornatá krajina ležiaca v strednej Ázii. Pohoria zaberajú väčšinu územia. Krajina má bohaté zásoby nerastných surovín (hnedé uhlie, urán, rudy farebných kovov, zlato, ortuť, kamenná soľ), ktoré ale nevyužívajú. Energiu získavajú prevažne z vodných elektrárni. Zameranie priemyslu je na spracovanie bavlny, hodvábu, výrobu potravín, textilu a chemikálií. Pestujú pšenicu, zeleninu, ovocie, bavlnu, ale polia musia umelo zavlažovať. Významnejší je chov hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných.

Cestovný doklad

Na vstup do krajiny je potrebný pas a vízum, o ktoré možno požiadať na tadžickom veľvyslanectve vo Viedni. Platnosť pasu musí byť o 6 mesiacov dlhšia ako platnosť víz.

Colné predpisy

Pri prílete na letisko alebo na hraničnom prechode sa povinne vypisuje colná deklarácia, do ktorej sa zapisujú všetky osobné predmety a dovezená hotovosť, ktorá nie je obmedzená. Táto deklarácia sa odovzdáva po odchode z krajiny. Do 72 hodín je povinná návšteva ľubovoľnej policajnej stanicie kde sa treba zaregistrovať ako turista.

Zdravie

Pre pobyt dlhší ako 3 mesiace je potrebné potvrdenie o negatívnom teste na HIV. Ošetrenie a prvú pomoc treba zaplatiť v hotovosti, preto je dobré sa pripoistiť.