Senegal

Detail štátu

Senegal Senegal - transparent

Hlavné mesto: Dakar
Veľké mestá: Thies, Diourbel, Kvalack, Bignona, Kolda, Zinguinckor, Tambacounda, Nayé, Linguére, Matám, Saint-Louis, Richard-Toll, Podor
Počet obyvateľov: 12 853 259
Rozloha v km2: 196 722
Mena: Západoafrický Frank
Jazyky: francúzština (oficiálny), jazyky wolof, pulaar,jola, mandika
 
Senegal:
 
je jedna z francúzskych bývalých kolónií rozprestierajúcich sa na západnom výbežku Afriky. Jeho povrch pokrývajú prevažne roviny, ktoré sú rozčlenené na 6 národných parkov, čo mu spolu s tým, že západnú hranicu tvorí oceán, dáva dobrý predpoklad cestovného ruchu. Senegal je krajinou, ktorá má bohatú, ale nie vždy príjemnú históriu. Od 8. storočia bola súčasťou ghanského kráľovstva, neskôr kráľovstva Djolof , až sa napokon celý štát dostal pod francúzsku nadvládu. Po dlhej dobe sa napokon v roku 1978 konali prvé parlamentné voľby, čím sa Senegal stal samostatným štátom. Radosť Senegalčanov však netrvala dlho, pretože v roku 1989 sa dostali do sporu so susednou Mauritániou. A ani po jeho skončení nenastal v krajine mier a naďalej sa zmieta vo vnútorných nepokojoch.
 

Cestovný doklad

Potrebný je cestovný pas a víza.  Cestujúci o vízum môže požiadať len na zastupiteľskom úrade Senegalu. Ak cestujete autom cez Mauritániu, potrebujete aj úradne overený vodičský preukaz preložený do francúzštiny a poistenie pre oblasť CEDEAO, o ktoré môžme požiadať v Nouackchottu. Na hraničnom prechode v meste Rosso je nutné zaplatiť aj priepustku, približne 5 EUR.

Colné predpisy

Platí ako v ostatných krajinách Ekonomického združenia západoafrických štátov. Na dovoz cudzej meny nie je stanovený limit a pri vývoze platí obmedzenie na 200 000 CFA.

Zdravie

Odporúčané sú očkovania proti žltej zimnici, meningitíde, žltačke typu A,B a krátkodobé užívanie antimalarík. Zdravotnú pomoc na veľmi dobrej úrovni môže poskytnúť mnoho nemocníc. V najznámejších letoviskách sú to Hôpital Principal, Hôpital le Daubec, Clinique Pasteur .