Saudská Arábia

Detail štátu

Saudská Arábia Saudská Arábia - transparent

Hlavné mesto: Rijád (Ar Riyád)
Veľké mestá: Jeddah, Mecca, Medina
Počet obyvateľov: 28 146 656
Rozloha v km2: 2 149 690
Mena: Saudský Riyal
Jazyky: arabčina

Saudská Arábia:

je najväčší štát Stredného východu. Leží na Arabskom polostrove medzi Perzským zálivom a Červeným morom. V krajine prevláda púšť, menšie pohoria a pri pobrežnej časti nížiny. Značná časť obyvateľov žije kočovným spôsobom života. Chovajú kozy, ťavy, ovce a v malom obrábajú pôdu. Krajina má obrovské zásoby ropy, čím sa radí na popredné miesta medzi vývozcami čierneho zlata, ktoré je ich najväčším zdrojom príjmov. V priemysle pracujú stroje s najmodernejšou technológiou, predovšetkým na spracovanie uhľohydrátov. Získané príjmy vkladajú do rozvoja infraštruktúry, školstva, industrializácie a poľnohospodárstva. Cestovný ruch nie je rozvinutý ale značný príjem do krajiny prichádza od pútnikov.

Cestovný doklad

Pre vstup treba platný cestovný pas, ktorého platnosť nesmie skončiť skôr ako o 6 mesiacov po ukončení pobytu. Potrebné je aj vízum a spiatočná letenka. Vízum nedostanete na hraniciach, ani na letisku po prílete, dajú sa získať na veľvyslanectve krajiny vo Viedni. Pre iné ako turistické účely a na dlhšie zotrvanie v krajine je potrebné požiadať vopred na veľvyslanectve o povolenie prechodného alebo trvalého pobytu.

Colné predpisy

Dovoz a vývoz peňazí je neobmedzený, s výnimkou izraelskej meny. Rovnako možno bez cla doviezť predmety osobnej spotreby v primeranom množstve. Colné kontroly sú veľmi dôkladné. Je prísne zakázaný dovoz akéhokoľvek alkoholu, drog a narkotických látok, potravín z bravčového mäsa, erotickej či pornografickej tlače a nosičov s touto tématikou. Zhabaniu podliehajú viditeľné symboly iných náboženstiev, akékoľvek časopisy a noviny ak sú v nich fotografie čo i len polozahalených žien, problémy môžu nastať, ak po prílete kontrolné orgány zistia u cestujúceho zjavné príznaky požitia alkoholu.

Zdravie

V krajine je veľký počet kvalitných a dobre vybavených nemocníc a ambulancií, v ktorých však nie vždy pracuje vyštudovaný a vyškolený personál. Zásobovanie liekmi je dobré, ale pokiaľ si doveziete vlastné, je nutné mať zo sebou potvrdenie od lekára.