Prihláška na zájazd s cestovnou kanceláriou Waldtour

Prihlásenie na zájazd

Všetko pekne poporiadku...

 

Prosím stiahnite si Zmluvu o obstaraní zájazdu (ZOZ) XLS a vyplňte podľa pokynov políčka pre kladné vybavenie Vašej objednávky

 

Súčasťou ZOZ je aj súhlas s následovným:

 

Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal katalóg alebo ponukový list obstarávateľa a doklad o poistení, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčast tejto zmluvy, a že sa oboznámil so VZP účasti na zájazdoch obstarávateľa a súhlasí s nimi. Objednávateľ zároveň súhlasí, aby osobné údaje, ktoré uvádza, boli spracovávané cestovnou kanceláriou WALDTOUR CK, s.r.o. v súlade s platným znením Zákona č. 122/2013 Zz.  Poskytnuté údaje môžu byť sprístupnené len pracovníkom WALDTOUR CK, s.r.o. a zmluvným partnerom Waldtour CK, s.r.o., ktorí majú oprávnenie poskytovať služby, ponúkať a predávať produkty WALDTOUR CK, s.r.o. Objednávateľ ďalej prehlasuje, že je splnomocnený konať aj za ostatné osoby uvedené v tejto zmluve, čo rovnako potvrdzuje svojím podpisom.

 

Stiahnúť zmluvu o obstaraní zájazdu