Pamiatky zakarpatskej Ukrajiny

Pamiatky zakarpatskej Ukrajiny

Pamiatky zakarpatskej Ukrajiny

 
Starobylé mesto Mukačevo
je známe pre svoje historické dedičstvo. Prvý krát bolo spomínané v  druhej polovici 9. storočia, hoci známe je, že prvé slovanské osídlenia v týchto končinách existovali v 6. – 9. storočí. Rozkladá sa v údolí rieky Latorica v Zakarpatsku, 42 kilometrov od Užhorodu. Mesto je veľmi čisté a upravené. Cez dlhú históriu mesta opakovane prešlo do rúk mnohých krajín. To sa odráža v architektúre mesta, jeho etnickom zložení a tradíciách.

hrad PalanokV jeho juhozápadnej časti sa osamelo týči hrad Palanok v nadmorskej výške 68 m, na kopci sopečného pôvodu. Hrad predstavuje unikátny vzor stredovekej obrannej architektúry. Z diaľky vyzeral ako monolitická kamenná stavba. Moderný vzhľad získal až v 17. storočí. Prežil tisíce obliehaní a útokov, prelialo  sa tu mnoho krvi a mnohokrát zmenil majiteľov. Hrad slúžil ako kniežacie sídlo, ako kráľovská rezidencia hlavného mesta separatistickej Transylvánie a v 18 storočí ako väzenie.

V Radnici v Mukačeve sídli mestská rada. Navrhol ju budapeštiansky architekt J. Babula. Pri ukladaní prvého kameňa bol do základov hlavných vežových hodín umiestnený list, v ktorom bolo uvedené, že populácia mesta bola 14.416 ľudí, ktorí v tom čase obývali 1.553 domov.

Lovecký zámok SchonbornLovecký zámok Schönborn sa dokonale zachoval do dnešných dní. Nachádza sa v obci Karpaty pri Mukačeve. Bol sídlom grófa Schönborn ako jeho poľovnícka usadlosť s nádherným parkom. Postavený je v neoromantickom štýle, bohato zdobený témami rodinnej heraldiky rodu Schönborn. Zaujímavý je aj tým, že sa v ňom nachádza veža s hodinami odbíjajúca čas každú hodinu, 12 vchodov, 365 okien a 52 komínov. Po znárodnení v roku 1945 až dodnes slúži ako sanatórium s upraveným a dokonalo udržiavaným parkom so zriedkavými druhmi stromov – napríklad krušpán, katalpa, vejmudská sosna, kanadská jedľa, sakura, ružový buk. Časť interiéru, nábytok a iné cenné artefakty, boli prenesené do užhorodského múzea. Rybník je raritou parku. Majitelia zámku v 19. storočí ho vykopali do podoby mapy Rakúsko-uhorskej ríše.