Nemecko

Detail štátu

Nemecko Nemecko - transparent

Hlavné mesto: Berlín
Veľké mestá: Frankfurt nad Mohanom, Hamburg, Mníchov, Norimberg, Drážďany, Kolín nad Rýnom
Počet obyvateľov: 81 757 600
Rozloha v km2: 357 092
Mena: Euro
Jazyky: nemecký
 
Nemecko
Bolo po druhej svetovej vojne bolo rozdelené na dve samostatné republiky, ktoré sa znovu spojili až roku 1990. Krajina, rozprestierajúca sa v strednej až západnej časti Európy, je rozdelená na 16 spolkových krajín. Na jej území sa nachádzajú Algauské a Bavorské Alpy. Nemecko rozhodne patrí medzi svetové veľmoci. Má bohaté zásoby nerastných surovín a rozvinutý priemysel na ich spracovanie. Aj keď sú tu postavené mnohé vodné aj jadrové elektrárne, je závislý na dovoze elektrickej energie zo zahraničia. V údolí Horného Rína sa nachádzajú vinohrady, ovocné sady a zeleninové plantáže. Významným odvetvím je aj chov dobytka a ošípaných. Krajina je na 90% sebestačná v zásobovaní s potravinami.

Cestovný doklad

cestoný pas alebo občianský preukaz 

Občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území NSR tri mesiace v rámci jedného polroka bez víza a bez pracovno povolenia. Počas tohto pobytu však nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť bez pracovného povolenia. Pri dlhodobom pobyte je potrebná žiadosť o pracovno-pobytové povolenie, ktorá sa podáva na príslušných orgánoch na území NSR. K žiadosti treba priložiť doklad osvedčujúci dôvod pobytu.

Colné predpisy

Do krajiny je možné priviezť predmety, potraviny a nápoje v množstve primeranom dĺžke a charakteru pobytu. Predmety osobnej potreby je možné priviezť bez preclenia, ako i pohonné hmoty v zabudovanej nádrži auta a 10 l v príručnej kanistre. Pre osobnú spotrebu možno doviezť 800 ks cigariet (1 kartón) alebo 50 ks cigár alebo 250 g tabaku, 1l liehovín s obsahom viac ako 22 % alkoholu alebo 2 l liehovín s obsahom menej ako 22% alkoholu, 2l šumivého vína alebo 2 l nešumivého vína, 2 l likérového vína, 500 g praženej kávy a 59 g parfumu. Cestujúci je povinný prihlásiť sumu vyššiu ako 15 000 EUR.
 

Zdravie

 

Zdravotnícke zariadenia dosahujú európsky štandard. Pred vstupom do krajiny sa nepožaduje žiadne špeciálne očkovanie, ale odporúča sa očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Občania SR musia mať Európsku kartičku poistenca. Odporúča sa uzatvoriť poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Destinácia:

Výsledky hľadania
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 7.11.2018 1 deň Raňajky autobusautobus 99 €+príplatky Detail
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 6.10.2018 2 dni Raňajky autobusautobus 119 €konečná cena Detail
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 12.12.2018 4 dni Raňajky vlastnávlastná 127 €konečná cena FM Detail
 8.12.2018 5 dní Raňajky vlastnávlastná 169 €konečná cena FM Detail
 9.1.2019 4 dni Raňajky vlastnávlastná 173 €konečná cena FM Detail
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 27.11.2018 1 deň Raňajky autobusautobus 129 €+príplatky Detail
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 2.11.2018 3 dni Raňajky autobusautobus 158 €konečná cena Detail
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 6.10.2018 3 dni Raňajky autobusautobus 169 €konečná cena Detail
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 12.10.2018 3 dni Raňajky autobusautobus 175 €konečná cena Detail
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 6.5.2019 1 deň Raňajky autobusautobus 179 €+príplatky Detail
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 17.3.2019 1 deň Raňajky autobusautobus 179 €+príplatky Detail
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 19.12.2018 2 dni Raňajky autobusautobus 179 €+príplatky Detail

ďalšie ponuky >