Libéria

Detail štátu

 - transparent

Hlavné mesto: Monrovia
Veľké mestá: Buchanan, Greenville, Harper
Počet obyvateľov: 3 334 587
Rozloha v km2: 111 369
Mena: Libérijský Dolár
Jazyky: angličtina, 20 jazykov miestnych etnických skupín

Libéria je západoafrická krajina pri brehoch Atlantického oceána. Jej pobrežie je dlhé 550 km. Pobrežné časti tvoria z veľkej časti močariská. Krajina sa prevažne rozprestiera na riekami rozčlenenej, zvlnenej plošine (Guinejský prah) vo výškach 200–400 m.n.m. Na severe sa dvíhajú pohoria (Nimba, Wologisi) a aj najvyšší vrch Wutibih (1381 m n. m.). Libéria má jednu unikátna v tom, že nikdy nebola kolóniou. Jej moderné osídľovanie začali prepustení otroci z Ameriky v roku 1822. Štát bol založený v roku 1847. Nerastné bohatstvo Libérie tvorí železná ruda a diamanty. Poľnohospodárstvo tvorí základný zdroj obživy pre domácich obyvateľov. Naproti tomu je produkcia z plantáží (kaučuk, káva, kakao, palma olejná) takmer výlučne v rukách zahraničných investorov. Vývoz vzácnych drevín patrí taktiež medzi základné piliere domáceho hospodárstva. Vďaka daňovým úľavám disponuje najväčšou obchodnou flotilou na svete.

Cestovný doklad

Na vstup do tejto krajiny je potrebný cestovný doklad a vízum. O vydanie víza treba požiadať na príslušnom zastupiteľskom úrade ešte pred odchodom z krajiny. Víza sa vydávajú spravidla na tri mesiace.

Colné predpisy

Dovoz valút je bez limitu, avšak sumy nad 10000 USD je potrebné nahlásiť okamžite po príchode. Vývoz valút s hodnotou väčšou ako 7500 USD nie je v hotovosti možný.
Predmety osobnej potreby, ktoré nie sú dovážané za účelom ďalšieho predaja, nepodliehajú clu. Pokiaľ cestovateľ vyváža predmety mimoriadnej hodnoty, musí dostať povolenie od colného úradu. Platí prísny zákaz vyvážať drevo a diamanty.

Zdravie

V Libérii neexistuje služba rýchlej zdravotnej pomoci. Ak sa vyskytne úraz, prípadne ochorenie, odporúča sa navštevovať výhradne súkromné kliniky. Všetky poskytnuté služby sa platia v hotovosti, keďže Libéria nemá funkčný poisťovací systém. Pri vážnejšom ochorení sa odporúča okamžitý odchod do Európy. Najčastejšie ochorenia sú malária, lepra, tuberkulóza, podvýživa a spavá nemoc, vysoký výskyt AIDS